Ekot har granskat taxibranschen, och det visar sig att taxiförare har dåligt betalt och jobbar många timmar:
I radion (jag hittar inte detta i texten på SRs hemsida) menade en fackrepresentant att vi har för många bilar, att man borde räkna ut hur många bilar som behövs och reglera marknaden. Det kan man såklart göra. Effekten blir minskad tillgänglighet, ökade priser, lägre sysselsättning - men också bättre marginaler för de företag som får finnas kvar på marknaden.
Betyder det också högre löner och bättre villkor? Ja, om de förare som finns kvar på marknaden lyckas förhandla till sig åtminstone en del av den förbättrade marginalen borde det bli utfallet. Intressant nog menade fackrepresentanten även att fördelningen av intäkterna redan i dag är skev till förarnas nackdel. Om det stämmer finns en risk att förbättrade marginaler pga en kvantitetsreglering främst hamnar i kapitalägarnas ficka.

Vad är då alternativet?
En nyckelfråga är varför förarna fortsätter trots de dåliga villkoren. Just den ställer faktiskt Ekot (åtminstone till en förare):
Varför söker du dig inte och försöker få ett annat jobb?
- Varje dag försöker jag och letar efter annat jobb och skickar ansökningar. När jag sitter i bilen känns det som att jag sitter i fängelset. Jag vill bara bli av med det här jobbet, men jag har inget val. Jag vill inte sitta i något stort hus med en fin bil, jag vill bara ha ett normalt liv med familjen.
Villkoren kan således vara dåliga för att förarna upplever att de inte har några bättre alternativ. Det stämmer sannolikt. Om taxiförarna hade fler alternativ att välja på, skulle deras förhandlingssituation stärkas.

Idag finns dock inte särskilt många alternativa sysselsättningar för taxiförare. Taxibranschen är en sektor där utbildningskraven är relativt låga, där perfekta språkkunskaper inte är ett måste, och där kraven på förarna faktiskt minskat över tiden genom bättre och billigare GPS-system. Enligt Ekots granskning är det också en sektor där kollektivavtal ofta saknas:
Sådana jobb är sällsynta i Sverige. Ett alternativt sätt att förbättra taxiförarnas situation är faktiskt att tillåta fler enkla jobb.

Trots att det är politiskt kontroversiellt, tycks detta vara vad som händer just nu: Uber rekryterar förare. Kraven för deras enklaste variant:
  • Minst 21 år
  • privat körkort
  • privat bilförsäkring.
  • En vanlig personbil med 5 dörrar som är tillverkad 2005 eller senare