Visar poster taggade konferens:

Rapport från Southern Economics Association


Har varit på konferens med Southern Economics Association, i år i New Orleans som är en av mina favoritstäder. Här kommer lite lösryckta tankar, nedtecknade i syfte att komma ihåg idéer och intryck en smula bättre.
 1. SEA-konferensen har alltid ett utbildningsspår, med tips om pedagogik och diskussioner om hur vi lär ut ekonomi. Tankar denna gång: Borde vi utgå ännu tydligare från arbetsdelning och specialisering när vi lär ut mikroekonomi? (Bilden ovan är Adam Smiths berömda nålfabrik!)
  Vidare: Kolla upp om econgraphs.com och desmos.com har något användbart! Kolla även ncase.me/trust och Australian Economic Reviews sektion "for students"
 2. Makroekonomer är verkligen oerhört oeniga om vad pengar är och hur det ska förstås.
 3. Varför har vi inte förarlösa godståg?
 4. Den bisarra amerikanska lagstiftningen som kallas the Jones act borde fler känna till.
 5. Kolla upp: Diskuterade redan Erik Dahmén olika problem med KPI som mått på prisnivån?
 6. Hur beskrivs egentligen kärnkraft i senaste IPCC-rapporten och hur låter det i sammanfattningen för politiker?
 7. Finns det möjligen vissa likheter mellan hur Malthusianer argumenterade på 1960- och 1970-talen, och hur longtermism-rörelsen låter idag?
 8. Min egen presentation har redan omskrivits mycket vänligt av Christian hos Punditokraterna. Han och Niclas B har f ö ett papper på gång som med hjälp av life satisfaction-data testar det hos feminister vanliga påståendet att marknadskapitalism skulle vara sämre för kvinnor är för män (vilket det inte verkar vara).
 9. USA har verkligen blivit vråldyrt för svenskar.
 10. Plenaryn med Katherine Eckel var riktigt bra, och förtjänar en lite längre utläggning:

Varför är ledare och chefer sällan kvinnor?

Eckels anförande sammanfattade forskning om varför det fortfarande är ovanligt med kvinnor som är VD, chefer och ledare i allmänhet. Hon berättade om experimentell forskning som använt spel där Nash-jämvikten är ineffektiv (bl a centipede-game). I sådana spel kan människor ofta förmås trotsa nash-jämvikten genom kommunikation, eller enkla budskap från en ledare som säger åt folk att använda den strategi som ger alla högre payoff förutsatt att alla följer den.

Innovationen är att Eckel m fl har randomiserat om ledaren är man eller kvinna. Det visar sig manliga och kvinnliga ledare är lika bra på inducera samarbete - men män uppfattades ändå vara bättre av deltagarna i experimentet. Beroende på hur situationen beskrivs går det dock att minska denna bestraffning i hur kvinnliga ledare uppfattas: Kvinnor uppfattas som sämre när kontexten är mer konkurrensinriktad.

Till sist: En fåtölj som såg lite apart ut på mitt frukostställe. Den visade sig vara ditställd för att matkurirer ska kunna vila sig medan de väntar på att maten ska bli klar.

Papper och burgare i Ft Lauderdale

Konferensdags igen - denna gång Southern Economics Association i Ft Lauderdale i Florida.

Jag har funnit att ett bra sätt att få ut lite mer av konferensresor är att tota ihop ett blogginlägg. Sedan tidigare har jag valt formatet en-två meningar om några av de intressanta presentationer jag bevistat. Som alltid gäller förbehållet att dessa minisammanfattningar är min tolkning och värdering av vad som framkom, vilket inte alls behöver vara artikelförfattarnas huvudbudskap eller vad som kommer att stå i ev. framtida publicerade artiklar.

Denna konferens inleddes med ett förmöte på temat "Institutional effects of foreign interventions" anordnat av Institute for Humane Studies. Christian Bjørnskov talade intressant om bland annat hur kommersiella institutioner under kolonisationstiden stundom omvandlades till politiska/demokratiska institutioner (särskilt Rhodesia är ett intressant fall), och hur franska kolonier styrdes från Paris som en del av Frankrike, medan britterna gav kolonierna mer självstyre.

Vidare lärde jag mig att både CIA och MI6 ägnat sig åt FIRC - foreign imposed regime change - men att dessa interventioner inte brukar lyckas (rättsstaten försämras och bnp faller), så ter det sig åtminstone vid utvärdering med syntetiska kontroller.

Nu till själva konferensens papper.

Resource Shocks, Corruption, and Local Business in Africa (Jamie Bologna Pavlik & Amanda Ross)
Oväntade fynd av naturresurser i Afrika missgynnar små företag, men gynnar stora (sannolikt pga Grand corruption)

Economic Freedom, State Capacity, and Environmental Sustainability (Indra de Soysa)
Indra har ett kul papper i Kyklos jag borde läsa

Economic Sanctions and Trade Freedoms (David Lektzian)
Handelssanktioner mot länder leder i genomsnitt till att länderna själva minskar graden av frihandel ännu mer än vad sanktionerna innebar.

Misinformation and Immigration Policy Preferences (Katherine Vanshaar & Lucas Rentschler).
Väljare som stöder independents i USA blir mindre invandringsvänliga av fakta om invandring, medan faktakontroller verkar ha en liten, liten effekt på republikanska väljare (som blir något mer invandringspositiva). Den övergripande lärdomen från pappret och sessionen som helhet var dock att fakta inte spelar särskilt stor roll för människors attityder till migrationspolitik.
Å andra sidan: Sedan 2010 ungefär är trenden att amerikaner (både rep och dem) blir mer positiva till invandring. I Utah finns ett kul Center for growth & opportunity.

Sedan var det dags för en session med tips kring pedagogik och undervisning. Där berättade Susan Carter om sin sajt Bakeonomics350. Den som vill lära sig ekonomi - eller undervisar mikroekonomi! - och är intresserad av bakning, hittar massor av kul på denna sajt. Till exempel att Kanada har en lönnsirapkartell (the OPEC of maple syrup!!).

Jimena González-Ramírez tipsade om poddar som är användbara i undervisning, särskilt Planet Money avsnitt 643 The Taxi King, avsnitt 769 (Speed dating with economists) samt Economists have a one-page solution to climate change.

Bonuskunskap: Magie Phillips skapade Monopol (The landlords game) 1904 för att illustrera problemen med ägarkoncentration.

Sedan var det dags för Hayek-nörderi (stämningsbild nedan)

Welfare without Rent-seeking or Welfare without Democracy? Interrogating the Democratic Foundations of Buchanan’s and Hayek’s UBI Models (Otto Lehto)
Fr o m "The constitution of liberty" är det rimligt att säga att Hayek förespråkade en universell basinkomst. Buchanan funderade mycket på hur man surrar demokratin lagom mycket vid masten.

...följt av monetärt dito:

Are Stablecoins a Reminiscence of the 19th Century Free Banking Episode in the USA? (Nathalie Janson)
S k Wildcat banks (för svenskar kända från Utvandrarna) var inte exempel på free-banking, då de hade ålagts att köpa statsobligationer när de gav ut sedlar (sannolikt ett sätt för delstaten att få del av deras intäkter) - och om statsobligationer föll i värde kunde detta utlösa bankruns.

Lender of Last Resort in Dollarized Economies: Lessons from Latin America (Nicolas Cachanosky m fl)
Eftersom Panama har dollariserat har de varken penningpolitik eller ekonomer som studerar penningpolitik. Det går tydligen bra ändå!

Evaluating Dollarization in El Salvador with a Synthetic Control (Michael Makovi m fl)
Effekten av El Salvadors dollarisering på landets tillväxt kan vara positiv, noll eller negativ - beroende på vilken datakälla som väljs för BNP-data.

Deep Determinants of Economic Freedom (Ola Olsson)
Upptäckten av eld gjorde det möjligt för människor att grilla kött och därmed ge hjärnan energi att växa, samtidigt som lägerelden blev viktig socialt för spridandet av berättelser.
Själv presenterade jag ett (halvt) bokkapitel om ekonomisk frihet och populism (skrivet med Anders Kärnä), men det får jag skriva mer om en annan gång.
Intressant nog åt jag ingen burgare alls denna gång (!!) - däremot frukost på Waffle House (tillsammans med David Goodhart, som jag av olika skäl läser om)

Papper och burgare i Louisville (APCS 2019)

Har nyss varit på ytterligare en konferens med American Public Choice Society, denna gång i Louisville, Kentucky. Som vanligt var ambitionen att tota ihop ett blogginlägg med en mening eller två om några av de presentationer jag fann intressanta, samt att äta en av de godaste hamburgare staden har att erbjuda.
Det lyckades över förväntan denna gång. Som alltid gäller förbehållet att minisammanfattningarna är min tolkning och värdering av vad som framkom vid presentationen, vilket inte alls behöver vara vad artikelförfattarnas huvudbudskap eller vad som kommer att stå i ev. framtida publicerade artiklar.

Plenary av Thomas Stratmann: Campaign Contributions. Do they Matter for Policy Outcomes?
Sedan bland andra Levitt skrivit om saken har uppfattningen bland ekonomer varit att kampanjbidrag till politiker i USA som mest har en marginell effekt, men när man korrigerar för priset på TV-reklamtid blir effekten betydligt större. Dessutom finns studier som visar att bidrag från banker ökar benägenheten hos politiker att rösta bankvänligt (avskaffa Glass-Steagal), och studier som hittar effekter på börsvärdet hos företag när någon politiker de stött oväntat avlidit som tyder på att bidragen faktiskt spelade roll).

Why Do States Privatize their Prisons? The Unintended Consequences of Inmate Litigation (av Anna Gunderson)
Privatisering av fängelser i USA förklaras inte av ideologi, ekonomi eller fängelseanställdas (brist på) facklig organisering - men däremot av att allt fler fångar stämmer fängelser i USA (inmate litigation). Förklaringen är att vid privat drift är ansvaret diffust och politiker kan skylla problem på den privata utföraren.

The Effect of State-Level Welfare Policy on Disability Acceptance Rates (av Steven Johnson)
Clintons bidragsreformer, som anses ha ökat arbetsutbudet och minskat bidragstagandet, spillde också över på andra bidrag (Supplementary security income) genom mer generösa bedömningar av arbetsoförmåga.

The Fiscal Truth: Personal Fiscal Information Curbs Enthusiasm for Tax and Spend (av Kaetana Leontjeva)
Information om hur skattemedel faktiskt används i UK gör människor mer benägna (10%enheter) att förespråka skattesänkningar - vilket drivs av människor som betalar skatt.

Securing personal freedom through institutions – the role of democracy and judicial independence (av Niclas Berggren och Jerg Gutmann)
Enligt ett nytt Human freedom index är den personliga friheten högst i högskatteländer (detta är definitivt inte vad författarna främst ville säga, men jag finner likväl detta intressant).

Trust, regulation and contracting institutions (av Claudia Williamson and Brandon Cline)
Social trust är kausalt relaterat till rule of law, aktiemarknadens funktionssätt och annat de kallar "a healthy contracting environment".

The Process of Development and Implications for Worldwide Income Inequality (av Joseph Connors)
Med lite relativt enkel matematik, nationella ginikoefficienter och bnp per capita, kan global ojämlikhet beräknas och delas upp i ojämlikhet inom och mellan länder. Den totala globala ojämlikhet har nu börjat falla och spås fortsätta att falla under lång tid.

Plenarysession om metastudier med Martin Paldam och Chris Doucouliagos
Studier innehåller i genomsnitt 10 estimat per studie. Forskarens kön, tidskriftens impact-factor eller - intressant nog - valet av estimator spelar ingen systematisk roll för estimaten. Däremot syns misstänkt många t-stat precis över två (publication bias), och typiskt sett är det studier med låg power som presenterar misstänkt stora effekter. Bias är mindre i teoretiskt omstridda fält.

Dessutom presenterade jag själv mitt papper om Hayekian Welfare States, och Christian Bjørnskov presenterade vårt nya papper Does Economic Freedom boost Growth for Everyone?. Detta finns ännu inte som working paper, men Christian har skrivit mer om det på Punditokraterna.
Slutligen:
Griff's åt jag en av de godaste burgarna någonsin, vilket styrks av att jag åt den både i torsdags och sedan igen igår.

Fler papper&burgare-rapporter: APCS2014, AEA2014, EEA2013.

Symposium i Trondheim

Har varit på symposium i Trondheim organiserat av YSI-INET & EAEPE, roliga organisationer som jag tills nyligen som bäst bara var vagt medveten om.
(Trondheim i verkligheten ser mycket bättre ut än på denna bild...)
Tema: Paradigms of Economic Policy: Examples and Lessons from the Nordics
Nedan följer några noteringar från ditt och datt under symposiet (som vanligt med disclaimern att folk presenterar papper som i regel är work in progress, och det jag finner intressant med en presentation kan vara något helt annat än vad författaren själv anser och avsett...)

Mark Nance: The collapse of Saab and the Swedish Response.
När Saab stängde i Trollhättan ökade arbetslösheten, men den föll snabbt igen. Generellt sett har Trollhättan klarat stängningen hyfast och är inte något svenskt Detroit. Svenska politiker tycks ha lärt sig av 70-talskrisen.
Tora Kjærnes Knutsen: Educational expansion and the gender wage gap
Ökningen av regionala högskolor i Norge gjorde att fler började läsa (individdata och geografiskt avstånd t lärosäte som identifikation), men kvinnor sökte sig till sjuksköterskeutb och män t ingenjörsutb, så även om kvinnor ökade sin inkomst jämfört med att inte plugga, minskade inte könslönegapet (som i Norge förklaras helt av sektorsval).
Sonja Kovacevic: The emergence of pensions in Norway
Tillfälligheter av political economy-karaktär förklarar hur pensionssystem blir till (likt Edebalk-pappret om Sverige jag ofta refererar till).
Notering till mig själv: bör läsa Roine & Waldenström 2012 om kapitalvinsters roll i inkmostfördelningen noga! Principal Component Analysis är ett viktat genomsnitt, vilket PFA inte är (mer här).

A swedish sonderweg?
Dag 2 inleddes med att min Lundakollega Erik Bengtsson gav en vrålintressant keynote om ett papper nyss antaget i Past & Present. Detta papper (som finns i pre-print här) kommer att föranleda en liten revidering av Den kapitalistiska välfärdsstaten nästa gång det är dags (ut med Lee 1989, in med Bengtsson 2017, 2018), men trevligt nog bara på sätt som stärker min poäng. (Värre blir det med de resonemang som bygger på Meghir och Palme 2005, med det är en annan historia...). Vidare lärde jag mig:
 • Det är inte bara Lars Trägård som varit inne på att jämlikhet är svenskens öde, men det tycks vara helt fel enligt Bengtsson. Erik har f ö skrivit om detta hos politologerna, och det slår mig att jag lovat Gissur och Anders där att skriva ett svar på detta inlägg, men (som de möjligen insett vid det här laget) har jag inget att invända.
 • Om kohandeln på 1930-talet lärde jag mig att P A Hansson hellre ville göra upp med liberalerna, men Bondeförbundet var mer villiga att förhandla. (Tanke: har liberalernas bristande kompromiss vilja varit till gagn för Sverige eller inte? Turerna kring hyresregleringen på 1960-talet är ännu ett exempel. Å andra sidan - skattereformen 1990 och en hel del annat under Bengt Westerbergs tid...)
Johannes Tiemer: The success of the Nordic Counties as a blueprint for small open economies
Rule of law främjar välstånd genom att möjliggöra en komplex ekonomi, och komplexitet kommer före stark BNP-tillväxt.
Slutligen, en stämningsbild från anteckningsblocket (som är noteshelf på en ipad mini 4):
Sacos makrokonferens i Sandhamn

Har nyss deltagit i Sacos konferens Makro 2017, där jag också talade under rubriken "Var går gränsen för välfärdssamhället?". Min presentation finns på slideshare.
Det var en stundom riktigt intressant tillställning. Här följer några noteringar från konferensen (som alltid gäller att jag kan ha tolkat in mer eller något annat än vad talaren själv avsåg):
Hans Timmer från världsbanken påpekade att i de flesta länder minskar fackanslutningsgraden och facken har svårt att finna sin roll när arbetarna får det allt bättre. Han jämförde med hur Världsbanken får mindre att göra i takt med att fattigdomen minskar. Ett oväntat perspektivt och en oväntad parallell. Timmer konstaterade att i många länder tror folk att frihandel leder till färre jobb. I publiken på konferensen trodde 2/3 att handel ger fler jobb. Timmer konstaterade att båda uppfattningar är fel: Handel påverkar inte antalet jobb, utan vad man jobbar med.
Lena Sellgren från Business Sweden tycker att Sverige borde ha en internationaliseringsstrategi, snarare än en exportstrategi. Klokt.
Nicklas Lundblad påminde om ett lysande EO Wilson-citat
The real problem of humanity is the following: we have paleolithic emotions; medieval institutions; and god-like technology
Hur viktig var amerikansk skattefinansiering för Internets framväxt?
Simon förordade artificiell intelligens för att hjälpa oss att sålla i informationsöverflödet - runt 1970.
Wikipedia har skattats till 100 miljoner arbetstimmar - som inte alls syns i BNP.
Ali Esbati är sig lik.
Det fördes också - såklart - många diskussioner om penningpolitiken. Alla (?) var överens om att minusränta under en högkonjunktur är minst sagt underligt. Göran Hjelm instämde i att penningpolitiken försvagat kronan och därmed försenat strukturomvandlingen av den svenska exportsektorn. Och Hans Lindblad sade vad jag annars brukar behöva säga:
Vad är problemet med en stark krona? Det betyder ju att vi blivit rikare!
Någon burgare blev det inte under denna konferens, men Sandhamns värdshus visade sig ha en anständig ryggbiff.
Bonusinfo: På sista båten in till stan var jag en av totalt två passagerare.