Visar poster taggade negativitetsbias:

Varför tycks det alltid gå dåligt för glesbygden?

Svar: För att när det går bra, växer och förtätas befolkningen - och då räknas platsen inte längre som glesbygd.

According to the United States’ original 1950 urban classifications, rural America is crushing it. It’s home to about as many people as urban America, and it’s growing faster. So why do headlines and statistics paint rural areas as perpetually in decline?

Because the contest between rural and urban America is rigged. Official definitions are regularly updated in such a way that rural counties are continually losing their most successful places to urbanization. When a rural county grows, it transmutes into an urban one.


Sekulär stagnation

Det faktum att folk fortfarande talar om sekulär stagnation, och låter lite smarta när de gör det, är nog ett utmärkt tecken på negativitetsbias.
Begreppet lanserades av Alvin Hansen (1938) som befarade stagnation resten av århundradet bl a pga fallande befolkningstillväxt. Så blev det alltså inte.
I ett nytt, intressant working paper av Oliver Landmann konsteras följande:
As it turned out, the quarter-century following World War II, dubbed the "Age of Keynes" by John Hicks (1974), brought the exact opposite of secular stagnation and violent instability. It was a period of exceptionally rapid growth and rather moderate cyclical fluctuations of output.

Källor:
Hicks, John R. (1974), The Crisis in Keynesian Economics, Oxford.
Landmann, Oliver. "Stabilization Policy: A Turbulent Journey through Time". Working Paper. Discussion Paper Series, 2022. https://www.econstor.eu/handle/10419/266674.
Hansen, Alvin (1939), Economic Progress and Declining Population Growth, American Economic Review, 29, 1-15

Vad är det som håller på att döda den västerländska civilisationen?

Fria moderata studentförbundet ordnade en debatt på temat "Vad är det som håller på att döda den västerländska civilisationen?" Per Gudmundson gick dit. Inget av detta är väl helt förvånande, och G skrev dessutom skrev en liten text:
[Douglas Murray] menade att Europa, genom de senaste decenniernas massinvandring, utsatt sig för ett oåterkalleligt och storskaligt experiment. Vad ska vi ta oss till om det visar sig att det inte går att hastigt assimilera enorma mängder människor från främmande kultursfärer? Det finns inget annat Europa att plocka fram i reserv.
Den retoriska frågan som Murray ställer är konstig, dels då det sannolikt är få som fortfarande tror på assimilering i Europa, och dels för att oavsett om man tror på assimilering eller ej, har den retoriska frågan ett uppenbart svar:
Då får vi fortsätta leva i det mångkulturella Europa som redan har funnits ett bra tag, med alla problem och möjligheter det innebär.
Kan inte smarta intellektuella besvara sina egna retoriska frågor? Självklart kan de det. De har sannolikt dessutom tankeresurser som skulle kunna användas för att fundera kring existerande konkreta problem, i det här fallet om mångkultur och migration i Europa. Om de inte vore så upptagna av att skriva domedagsscenarier.
Om det är något som faktiskt håller på att döda den västerländska civilisationen är det kanske just detta fenomen: Att intellektuella i alltför stor utsträckning ägnar sig åt att monetärisera människors instinktiva rädsla och negativism.

Varför minskar antibiotikaförskrivningen? En studie i negativism

Det finns något som heter Strama, samverkan mot antibiotika resistens. I denna presentation dök det upp en trend jag inte hade hade koll på: Antibiotikaförskrivningen minskar och har minskat under lång tid, numera i alla åldersgrupper.

NB: antibiotika i salvor, liniment och liknande ingår ej.
Som så ofta när det gäller positiva trender har det inte skrivits särskilt mycket om detta i nyhetsflödet. Här är ett SR-inslag från 2016 som faktiskt har rubriken "Antibiotikaförskrivningen fortsätter att minska". Man får dock inte reda på varför den minskar, och ganska snabbt byter artikeln ut det optimistiska perspektivet mot ett problemperspektiv: Förskrivningen är högst i storstäderna. Distriktsläkaren Göran Wåström får spekulera fritt kring orsakerna till detta:
– Jag tror att det finns flera orsaker. Dels finns det fler doktorer och det är lättare att komma till doktorn. Nuförtiden vill många bli friska fort för man har väldigt många måsten. Det finns en övertro på att antibiotika hjälper.
Rimliga gissningar, låter det som. Likväl är det symptomatiskt att artikeln bereder utrymme åt en läkare att gissa kring orsakerna till regionala skillnader, men inte berättar något om vad vi faktiskt vet om orsakerna till att antibiotikaförskrivningen minskat sedan tidigt 1990-tal.
Till slut hittar jag något ditåt - i en artikel i läkartidningen från 2007. En tysk studie tyder på att kommunikationsträning av läkare kan göra susen:
Träningen handlade inte i första hand om att förmedla kunskap om antibiotikaförskrivning, utan fokuserade på kommunikationen vid mötet mellan patient och läkare. Läkarna uppmanades att med öppet sinne diskutera patientens oro och se till att en diskussion om antibiotikaförskrivning blev en del av konsultationen.

Efter träningen följde forskarna upp hur förskrivningen till patienter med akut hosta påverkades. Resultatet visade att det efter sex veckor blev en 60-procentig relativ minskning av antibiotikaförskrivning i läkargruppen som fått kommunikationsträning. Efter ett år var den kvarstående minskningen 40 procent.
Jag har dock inte lyckats ta reda på om denna typ av kommunikationsträning är en bidragande orsak till framgångarna i Sverige.

Joel Halldorf om Emanuel Karlsten och det destruktiva nätet i Expressen

Joel Halldorf på Expressens kultursida debatterar Internet delvis i polemik mot Emanuel Karlsten. Rubriken:
Erkänn nu att internet inte utvecklade demokratin
Dylika rubriker är vanliga, men de är i mina ögon helt orimliga, eftersom Internet är ett brett fenomen. Det vore exempelvis bisarrt att kräva att bokförlagen måste erkänna att "böcker" inte utvecklat demokratin. Men med nätet görs liknande påståenden ofta.
Halldorf har hittat ett kul citat från Karlsten från 2009
Som Karlsten själv formulerade det på hemsidan Amen.se år 2009 (internet glömmer aldrig!):
"Det finns få saker som leder till så riktiga möten som samtal över nätet. Som kommer ge dig en sådan inblick och ingång i människors liv. Och som till slut sannolikt också kommer leda till att du får ett fysiskt möte."
Om detta skriver Halldorf:
Denna vision har tyvärr inte förverkligats. Visst finns tweetups, sociala medier-läger, och andra tummelplatser för den digitala eliten. Men den generella bilden är ändå att sociala medier gett upphov till polarisering och filterbubblor, snarare än möten och gemenskap.
Jag irriterar mig på framför allt tre punkter.
För det första är argumentationen är svepande och ensidigheten slående. Man behöver inte botanisera särskilt länge på nätet för att inse att det hyser såväl "polarisering och filterbubblor" som "möten och gemenskap". Risken när man gör svepande hänvisningar till "den generella bilden" är att man omedvetet ser världen genom filter som förstärker det negativa och som ligger i linje med ens förförståelse. Samhällsdebatten var polariserad redan före nätet. Även då diskuterade människor helst politik med likasinnade. (Och självklart fanns möten och gemenskap även då).
Det andra som skaver är hur ofta i denna typ av argumentation man rör sig snabbt från att diskutera nätet/internet till att diskutera Facebook och den algoritm som styr vad facebooks användare ser i sina flöden. Men internet är bredare än nätet ( i betydelsen webben, alltså world wide web) och webben hyser betydligt mer än facebook.
För det tredje tenderar Halldorf och andra att ge en beskrivning av Facbooks algoritmer som missar att dessa algoritmer ständigt är i flux. Facebook håller nämligen fortfarande på att lära sig hur algoritmen bör konstrueras för att ge nöjda användare (och många användare håller sannolikt på att fundera på hur de bäst använder facebook).
Resonerande kulturjournalistik skulle kunna hjälpa till med detta, om skribenterna förmådde tona ned alarmismen.
Till sist: jag skriver mer om dessa frågor i min nya bok, "Två filter" som nu syns i boklådorna.

https://www.expressen.se/kultur/ide/erkann-nu-att-internet-inte-utvecklade-demokratin/